مراکز بهداشت و درمانی

ردیف

نام مرکز

تاریخ شروع بکار

آدرس

شماره تلفن

1

شماره یک شفت

1350

شفت خیابان ولیعصر

7822291

2

شماره دو شفت

1353

شفت خیابان 17شهریور

7822342

3

احمدسرگوراب

1351

بخش احمدسرگوراب

7933376

4

جیرده

1376

روستای جیرده

7953437

5

چوبر

1352

روستای چوبر

7863311

6

چماچا

1375

روستای خلیلان چماچا

7843397

7

شالما

1345

روستای شالما

7822399

8

لاسک

1373

روستای لاسک

7711001

9

ملاسرا

1366

روستای ملاسرا

7562133

منبع:

http://shaftcity.persianblog.ir/post/74/

http://shaft.gilan.ir/19

برچسبها:

مراکز بهداشت و درمانی شفت

 

بازگشت به صفحه اصلی

/ 0 نظر / 24 بازدید