مدارس راهنمایی (دختر)

شماره تلفن مدارس راهنمایی (دختر) شهرستان شفت

تلفن

(پیش شماره 0132)

نام

مدرسه

شماره

ردیف

7853311

سمیه نصیر محله

1

7753387

8 شهریور لپوندان

2

7953451

بنت الهدای جیرده

3

7710436

شهید اسد الهی لاسک

4

7763208

شهید ریاضی صیقل کومه

5

-----

شهید کرمی درودخان

6

7783446

شهدای ویسرود

7

7873254

انقلاب اسلامی احمد سرگوراب

8

7829383

شهید نجفی چکوسر

9

7562382

شهید دستغیب لیشاوندان

10

7823421

شهید حسن نژاد لختکی

11

7823783

شهدای شالده

12

7822259

17 شهریور

13

7562473

امام حسین ملاسرا

14

7733240

نرجس نورده

15

7843426

شهید نوروزی چماچا

16

7973304

شهید رجایی توسه

17

7863824

شهدای بیجارسر

18

7883397

عفت شالما

19

7864076

شهید فزونی نژاد صلواتکل

20

7863528

15خرداد چوبر

21

7963383

دکتر شریعتی کمسار

2

 منبع:

http://shaftcity.persianblog.ir/post/78/

http://shaft.gilan.ir/90

برچسبها:

مدارس شفت

/ 0 نظر / 49 بازدید