مدارس ابتدایی (پسر)

تلفن

(پیش شماره 0132)

نام

مدرسه

شماره

ردیف

7822219

شهید زبانبر

1

7853228

شهید رمضانپور  نصیر محله

2

7933353

شهید نوری نیاکان احمد سر گوراب

3

7863209

شهادت چوبر

4

7883326

شهید تجددی سالک معلم

5

-----

شهید غفاری کلوان

6

7883398

شهید قدرتی شالماء

7

7783546

شهدای محراب سله مرز

8

7753394

فتح لپوندان

9

7873254

میرزا کوچک دوبخشر

10

7562382

اسد آبادی لیشاوندان

11

7562077

شهید ملایی ملاسرا

12

7562725

شهید حسن نژاد کلاشم

13

7953272

شهید یزدانی جیرده

14

7823957

استثنایی شفت

15

-----

نفقد علی سیاهمزگی

16

7763408

شهید انصاری نهزم

17

-----

12 فروردین تانی محله

18

7983440

17 شهریور کلیسران

19

7863645

آزادی داکله سرا

20

7863608

ایت الله سعیدی چنارودخان

21

-----

آیت الله طالقانی خرمکش

22

7963383

استقلال کمسار بزرگ

23

7983404

بزرگ اقبال خطیبان

24

-----

بعثت بابارکاب

25

7853965

جعفریه گنجار

26

7843446

جمهوری اسلامی آزاد محله

27

7843427

جهاد خلیلان

28

7863576

امام موسی کاظم (ع) مبارک آباد

29

7973400

نقد علی علیسرا (توسه)

30

-----

دکتر شریعتی  لاسک

31

7953853

سلمان بیالوا

32

-----

شهدای دستخط محله

33

7823240

شهدای عثماوندان

34

7953851

شهدای تکرم

35

-----

اشرفی اصفهانی آهنکل

36

-----

شهید حیدری بالا چنار

37

7733360

شهید باهنر خرطوم

38

7993507

شهید بکند لاقان

39

7823957

امام حسن عسکری پیرده

40

-----

شهید حجتی طالقان

41

7993415

شهید شاد لاقان

42

7983397

شهید فیاض بخش ونه سر

43

7943420

شهید دارابی مژدهه

44

7643252

شهید حبیب زاده کوزان

45

3482207

شهید صدوقی بالا خرفکل

46

7873202

شهید امیدی چوکا

47

7823421

شهید عباس پور لختکی

48

7963249

شهید تختی گیلده

49

7763407

شهید فرزانه صیقل کومه

50

7823654

شهید مدرس بداب

51

7933805

شهید مطهری والیسرا

52

7943393

شهید قندی شیخ محله

53

3482230

شهید مفتح خرفکل

54

7565629

گوراب لیشاوندان

55

-----

شهید منتظری پده

56

-----

نواب صفوی صیقلان

57

7764076

شهید یوسف پور کاظم اباد

58

7710596

علامه امینی لیفکو

59

7826022

امام علی النقی (ع) ذوالپیران

60

7863786

قاضی طباطبایی اسلام آباد 

61

7963516

مالک اشتر کمسار کوچک

62

-----

مقداد لیفکو خندان

63

7863785

میثم تمار میر سرای چوبر

64

-----

نبوت سایننگاه

65

7710843

نصر درودخان

66

7562493

حر تالش محله

67

------

اسد آبادی لیشاوندان

68

------

13 آبان کوزه گران

69

7562997

آیت اله کاشانی جیرده

70

7565630

شهید ولیزاده ماشاتوک

71

3483246

شهید هادی کوزان

72

7923424

آزادگان شاهخال

73

7783445

شهید قدسی ویسرود

74

7710099

امامزاده ابراهیم

75

-----

شهید میر حاتمی مزگده

76

-----

شهدای محرمان

77

-----

امید زاده بیجار سر

78

7823488

گلهای بهشت شفت

79

7823290

 امام محمد تقی (ع) میر محله

80

منبع:

http://shaftcity.persianblog.ir/post/71/

http://shaft.gilan.ir/73

برچسبها:

مدارس شفت

 

بازگشت به صفحه اصلی

/ 0 نظر / 33 بازدید