دوشنبه بازار شفت

دوشنبه بازاریکی از بازارهای محلی است که درروزهای دوشنبه ی هرهفته درشهر شفت برپا شده و فروشندگان وخریداران،اجتماع نموده وبه دادو ستد و خرید و فروش کالا، می پردازند.دراین بازا ر مردم محلی وکسبه ی شهرستانهای همجوار، انواع محصولات تولیدی خود و تولید دیگران را عرضه نموده و فرصت مناسبی برای اهالی بوجود آورده تا علاوه برقدرت انتخاب در تهیه ی اجناس،باتوجه به کیفیت آن، به مناسب بودن قیمت آن توجه نمایند.بعضی ازفروشندگانی که از شهرستانهای دیگر می آیند، ازشب قبل به شفت آمده ودروسائط نقلیه ی خودشب رابه صبح می رسانندوکسبه محلی ازابتدای صبح بساط خود را گسترده وتاغروب همان روزمشغول فروش کالامی شوند. مردم مناطق کوهستانی به هر زحمتی که بوده خودرا به شفت می رسانند و محصولات خودرابه معرض فروش گذاشته وبا پول آن وسایل مورد نیاز یک هفته ی خود را از این بازار خرید می کنند. پشم های بافته شده با دستان پرتلاش مردان و زنان روستائی که به انواع بهاره وپائیزه تقسیم می شود در کنار کت، شلوار،جوراب پشمی وجلیقه های پشمی در محوطه ی باز قاضی جلال به فروش می رسید. درگذشته های نه چندان دور قاشق چوبی، کترا وپاروکه ازچوب های جنگلی آماده می کردند دراین بازار فروخته می شد . درگذشته که اسب درکشاورزی وزندگی روزمره ی مردم جایگاه خاصی داشت، تعدادی نعل بند وپالان دوز به این بازار آمده ودرمحوطه باز همجوار با قاضی جلال به تعویض نعل اسب ها ویا دوخت پالان مبادرت می نمودند. فروش دام و طیور در کنارحمام قدیمی که درمرکز شهر قرار داشت ، محلی برای دسترسی آسان به دام و طیورمناسب بود که پس ازساختمان سازی در این زمین ، بازار دام ملغی وبازار طیور به خیابان امام خمینی (ره)روبروی شهرداری منتقل شد. پنیرسیاهمزگی، کره وماست چکیده ازفرآورده های دامی است که تهیه ی آن دراین روز میسر می باشد.

 

 

مردم مناطق جلگه محصولات برنج خود را پس از برداشت در بازار برنج فروشان که جنب منبع آب شهر قرارداردوپشت بازارهم گفته می شود عرضه کرده تا با فروش آن ودرآمدحاصله،خریدهفتگی راانجام داده و نیز بدهکاری های گذشته ی خود راتسویه نمایند. گرچه با عدم حمایت های لازم از بخش کشاورزی و همچنین بدون برنامه بودن درامرکشاورزی،می توان آنانرابدهکاران دائمی نامید. گمج و نوخون از صنایع دستی مردم جیرده که دراین روز به بازار آورده و مردم به خریدآن می پرداختند. هنوزهم مردم معتقد ندکه فسنجان بعمل آمده در گمج از طعم و لذت خاصی برخورداراست. زنان روستایی با جمع آوری تخم مرغ وفروش آن در روز و همچنین فروش محصولات باغی،تلاش درکمک به اقتصادخانواده دارند.آنان درروز دوشنبه از اول صبح،سبزی،ترب و....رادرابتدای کوچه شهید قنبردوست به معرض فروش می گذارند. بازار میوه از انسجام خاصی برخوردار نیست، عده ای ازمیوه فروشان روبروی شرکت تعاونی فرهنگیان به سمت پمپ بنزین و عده ای نیزداخل بازار روبروی مسجدجامع وتعدادی هم ازمرکزبهداشت تا میدان اصلی شهر بساط خودراگسترده اندو اگرمی شدکه همگی آنها را در یک مکان ساماندهی کرد،کاربسیارخوب وپسندیده است . بازارپارچه فروشان پشت بازاربرنج فروشان ونیزجنب مدرسه شهیدزبانبرو روبروی پارک پراکنده است که توجه مسئولین امر، به سامان دادن آن لازم است. بازارتریکووکفش درخیابان امام حسین(ع) امرخرید را تسهیل می نمایدواگر فروشندگان مستقر درروبروی بانک ملی وبانک صادرات نیز به آن خیابان منتقل شوند شاید بهتر باشد. همانطوری که قبلا ً نیز ذکر شد از مزایای چنین بازاری علاوه بردیدوبازدید هفتگی دوستان و آشنایان، به دسترسی آسان اجناس و قیمت تقریبا ًمناسب بعضی ازاجناس می توان اشاره کرد. نامنظم بودن بازار مشکل ترافیک را در این روز به وجود آورده که متولیان امرمی بایست توجه جدی به آ ن نمایند، زیرا اگردراین روز در وسط شهر حادثه ای اتفاق افتد، تردد وسایط نقلیه امدادی ویا پلیس به سختی صورت گرفته ، خصوصاً درتصادفات هرلحظه تاخیرمی تواند خطرات جدی را به همراه داشته باشد. اگرکسبه بساط خودرادرطول خیابان امتداددهندوعرض خیابان راکمتراشغال نمایند می تواند ازمشکل ترافیک کم کند. از بازارهای هفتگی علاوه بردوشنبه بازاربه یکشنبه بازار چوبرو چهارشنبه بازار جیرده ونصیرمحله می توان اشاره کرد.

منبع:

خبرگزاری مهر

http://shahrstan-shaft.blogfa.com

http://shaftcity.persianblog.ir

/ 1 نظر / 109 بازدید
سهیل

درود منع مطلب وبلاگ بصیر است لطفا اصلاح کنید بدرود