مدارس ابتدایی (دختر)

 

تلفن

(پیش شماره 0132)

نام

مدرسه

شماره

ردیف

7822274

فاطمیه1

1

7822274

فاطمیه 2

2

7853311

شهید رمضانپور نصیر محله

3

7933353

شهید نوری نیاکان احمد سر گوراب

4

7829143

شهید نصر الهی چکوسر

5

7562077

شهید ملایی 2 ملاسرا

6

7562725

شهید حسن نژاد 2 کلاشم

7

7993416

شهید زارع پایین مردخه

8

-----

شهید مویدی بالامردخه

9

7829318

شهید جوانپرست برزهندان

10

7883397

شهید قدرتی شالما ء

11

-----

شهید ایمنی مرخال

12

7565609

امام موسی کاظم ع کاسان

13

7633306

شهید ابراهیمی نوده مرخال

14

-----

اسپیخانی

15

7953279

شهید یزدانی 2 جیرده

16

7823781

شهید خوش انس شالده

17

منبع:

http://shaftcity.persianblog.ir/post/72/

http://shaft.gilan.ir/73

برچسبها:

مدارس شفت

 

بازگشت به صفحه اصلی

/ 0 نظر / 21 بازدید