جایگاههای سوخت

اسامی جایگاههای سوخت شهرستان شفت

ردیف

نام

نام خانوادگی

شغل

آدرس

توضیحات

1

جواد

راد قصبه

پمپ بنزین و CNG

شفت

پروانه کسب

2

محمدعلی

ایزدی قصبه

پمپ بنزین

شفت

فاقد پروانه کسب

3

رستم

امیدی

پمپ بنزین

جیرده

فاقد پروانه کسب

4

*

امینی

CNG

لیشاوندان

فاقد پروانه کسب

منبع:

http://shaftcity.persianblog.ir/post/112/

http://shaft.gilan.ir/67

بازگشت به صفحه اصلی

/ 0 نظر / 43 بازدید