# جایگاههای_سوخت_شهرستان_شفت

جایگاههای سوخت

اسامی جایگاههای سوخت شهرستان شفت ردیف نام نام خانوادگی شغل آدرس توضیحات 1 جواد راد قصبه پمپ بنزین و CNG شفت پروانه کسب 2 محمدعلی ایزدی قصبه پمپ بنزین شفت فاقد پروانه کسب 3 رستم امیدی پمپ بنزین جیرده فاقد پروانه کسب 4 * امینی CNG لیشاوندان فاقد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید