# مدارس_شفت

مدارس ابتدایی (پسر)

تلفن (پیش شماره 0132) نام مدرسه شماره ردیف 7822219 شهید زبانبر 1 7853228 شهید رمضانپور  نصیر محله 2 7933353 شهید نوری نیاکان احمد سر گوراب 3 7863209 شهادت چوبر 4 7883326 شهید تجددی سالک معلم 5 ----- شهید غفاری کلوان 6 7883398 شهید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید

مدارس ابتدایی (دختر)

  تلفن (پیش شماره 0132) نام مدرسه شماره ردیف 7822274 فاطمیه1 1 7822274 فاطمیه 2 2 7853311 شهید رمضانپور نصیر محله 3 7933353 شهید نوری نیاکان احمد سر گوراب 4 7829143 شهید نصر الهی چکوسر 5 7562077 شهید ملایی 2 ملاسرا 6 7562725 شهید حسن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

مدارس راهنمایی (پسر)

تلفن (پیش شماره 0132) نام مدرسه شماره ردیف 7864076 شهید فزونی نژاد صلواتکل 1 7710909 شهی مفتح لاسک 2 7953253 شهید نورانی جیرده 3 7753387 8 شهریور لپوندان 4 7763208 شهید ریاضی صیقل کومه 5 ----- شهید کرمی درودخان 6 7783446 شهدای ویسرود 7 7933424 شهید احمری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

مدارس راهنمایی (دختر)

شماره تلفن مدارس راهنمایی (دختر) شهرستان شفت تلفن (پیش شماره 0132) نام مدرسه شماره ردیف 7853311 سمیه نصیر محله 1 7753387 8 شهریور لپوندان 2 7953451 بنت الهدای جیرده 3 7710436 شهید اسد الهی لاسک 4 7763208 شهید ریاضی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

مدارس متوسطه (پسر)

شماره تلفن مدارس متوسطه ((پسر))شهرستان شفت تلفن (پیش کد0132) نام مدرسه شماره ردیف 7823665 دکتر حسابی شفت 1 7825212 شهید مطهری 1 2 7822368 شهید مطهری 2 3 7933339 شهید افتخاری احمد سرگوراب 4 7883386 شهید سلطانی شالما 5 7822886 پیش دانشگاهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید

مدارس متوسطه (دختر)

شماره تلفن مدارس متوسطه (دختر) شهرستان شفت تلفن (پیش شماره 0132) نام مدرسه شماره ردیف   7853230 عصمت نصیر محله 1 7853423 فاطمه الزهرا (س) نصیر محله 2 7953451 بنت الهدی جیرده 3 7825230 فجر شفت 4 7933353 انقلاب اسلامی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید