# واژه_ی_شفت_در_فرهنگ_لغات

واژه ی شفت در فرهنگ لغات

نام فرهنگ لغت زبان لغتنامه معنی (شفت) یا (الشفت) دهخدا فارسی فربه،سیمین ونام قریه ای در گیلان معین فارسی ناراست،کج،ستبر،گنده ومیوه گوشتی و ناشکوفا عمید فارسی ستبر و ناهموار ارائد عربی*فارسی کناره ولبه چیزی سیاح فارسی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید