پست تکمیل نشده ی روستا های شفت

نظر به حجم بالای کار برای تکمیل این پست از همه ی شما که اطلاعاتی درباره شهر ها و روستاهای شهرستان شفت دارید دعوت به همکاری به عنوان نویسنده افتخاری میشود.شما میتوانید مطالب و تصاویر را برای ما بفرستید.حتی در حد چند جمله ی کوتاه.

پیشاپیش از همکاری شما متشکرم

E-mail: hasan_delkhosh@yahoo.com

/ 0 نظر / 24 بازدید